Press the l key to open the language menu.
Skip Main Navigation and go to Content

Misyonumuz kör bireylerin görebilmelerini sağlamak için vizüel protezciliği geliştirmektir.

İş Ahlakı Kuralları ve Etik

AMAÇ VE BEKLENTİLER

İş Etik ve Ahlakı prensipleri ("Kurallar"), tüm iş birimlerini oluşturan Second Sight Inc.'in (Second Sight)  temel değer ve inançlarının resmi bir ifadesidir. İş ahlakı kurallarımız, işimizi her zaman bir doğrulukla yürütmemiz için bağlılığımızı bir şirket yada birey olarak ifade eder. Bu, Second Sight'ta doğruluk, dürüstlük ve adil hareket ettiğimizi söylediğimizdeki ortak anlayışımızı ifade eder. Anlamı:

 • Hem iş yaptığımız yerlerin yasalarına hem de kendi Second Sight politika ve prosedürlerimize saygı duyuyoruz.
 • Dürüstüz ve insanlara onurlu ve saygılı davranıyoruz, ve
 • Cesuruz ve bu prensiplere uymak için çaba gösteriyor, Second Sight'ı çalışılabilecek iyi bir yer yapmaktan sorumluyuz.

Bu kurallarımız, Uyum Programımızın temel taşıdır. Dünya genelinde Second Sight takımından olan her birimizden, Second Sight adına olan tüm ilişkilerimizde bu Kanun lafzının yanı sıra ruhuyla da uyumlu olmamız beklenmektedir. Karşılaşabileceğimiz her bir durumu yada tüm durumları tahmin edebilecek bir davranış kuralı olmadığından, bu kurallar bütününde belirtilen kavramların pek çoğu daha sonra politika ve prosedürler kısmında daha fazla açıklanmıştır. Bu genel kurallarımız bizim, işimizi yerine getirirken zorlu durumlarla karşı karşıya kaldığımızda doğruluk içerisinde hareket etme ve doğru kararlar almamıza yardımcı olur.

Bireysel Sorumluluk

Her birimiz, kurumsal bütünlük için rol model olmalıyız. Onurlu davranmaya gelince, her birimiz diğer ekip üyelerimizi etkileyebilir ve onlara önderlik edebiliriz. Kültür bütünlüğümüzü, sorumluluğumuzu ve cesaretimizi ancak beraber çalışarak koruyabiliriz. Bunun anlamı, tüm çalışma ve ilişkilerimizde dürüst ve adaletli davranarak işimizi ifa ederken kendimizi de değerlendirmemizdir. Hiçbirimizin zorlu durumlarla yalnız başa çıkması gerekmemektedir. Yasal yada etik sorunlara yol açabilecek tüm eylemlerden ve kararlardan önce amirimizden uygun tavsiye alırız yada daima ona sorular sorarız.

Amirin Sorumluluğu

Her bireyin sorumluluğuna ilaveten, amirler çalışma grupları içerisinde kurumsal bütünlüğü destekleyen ve teşvik eden bir çevreyi korumak ve yönlendirme adına ek sorumluluklar taşımaktadırlar. Hiç bir Second Sight çalışanından kanunları ihlal etmesi, yada Second Sight değer, politika ve prosedürlerine karşı olmaması istenmektedir. Her bir çalışan yılda en az bir kere bu Etik Kanunu konusunda yeniden eğitilmektedir.

Yasalara Uyum

Biz kurallara uyarız. Çalıştığımız ve/veya iş yaptığımız tüm yerlerin gümrük ve yasalarının lafzı ve ruhuna saygı gösteriyoruz. Yasalar bir yerden bir yere değişebilir ve bir yerde yasal olan bir durum başka bir yerde yasadışı olabilir. İşinizde ve sorumluluk alanınızda uygulanan her yasayla uyumlu olmak  ve bunlarla ilgili geçerli bilgiler edinmek ve uyumsuzluğun olası tehlikelerini tanımaktan sorumluyuz.

Çalışanlar yasayı yada yönetmeliği ihlal ettiğini bildiği yada bilmekten sorumlu olduğu hiç bir eylemi Second Sight adına gerçekleştirmemelidir. Belirli yasa yada yönetmeliklerin uygulanmasına dair her hangi bir sorunuz varsa, Hukuk Departmanı ile irtibata geçiniz. Bir eylemin yada eylemsizliğin yasa yada yönetmelik için ihlal teşkil ettiğine dair uyarılırsanız, yasal danışmanınızın tavsiyelerine uymanız beklenmektedir. Second Sight adına olan iş ilişkilerinde, her bir çalışanın iyi bir muhakeme, yüksek etik standartları ve dürüstlüğü kullanması Second Sight politikasıdır.

Tavsiye Alma ve Uyum Endişelerinin Karşılanması

Yasal ve/veya iş bütünlüğü konularıyla ilgili her hangi bir endişeyle karşı karşıya kalırsanız, konuyu amirinizle tartışın. Bu gibi bir davranışı amirinize bildirmek zor yada her hangi bir sebeple uygunsuz ise, başka seçeneklerinizde  mevcuttur. Endişenizi amirinizin yöneticisi yada üst düzey yönetim ekibinin bir üyesi ile görüşmeyi düşünün. Daima İnsan Kaynakları Departmanı yada Hukuk Departmanını arayın. Yada konunun, uygun fonksiyonel alanda yönetim sorumluluğu olan bir kişiyle görüşülmesi de yardımcı olabilir. Bir uyum endişeniz varsa ve bunun zamanında ele alınmadığına inanıyorsanız, bu konuyu Second Sight Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı dahil uygun bir bireye taşımaya devam edin.

İŞİMİZ VE ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

İnsanlara Saygılı ve Onurlu Davranma

Çalışmamızın temel bir parçası birbirimize ve diğer müşterilere saygılı ve onurlu davranmayı kapsamaktadır. Tüm insanların onurunu tanımak ve bu konuda düşünceli davranmak, kendimizi nasıl tanımladığımızın merkezindedir. Bu düşünceden hareketle olan davranışımız, hastaların gizliliği, kişisel bilgilerin gizliliğinden hasta taleplerinin ve hasta incelemelerinin zamanında ve nazik bir şekilde ele alınmasına kadar uzanır.

Bu aynı zamanda, Second Sight sponsorluğundaki bölge dışı etkinlik ve sosyal toplantıları da kapsayan işle ilgili her hangi bir faaliyette profesyonelce davranmaya kadar uzanır.Her birimiz,müşteri,i şbirlikçi yada Second Sight mülkiyetine zarar verme yada çalmanın kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde, güvenlik yada sağlık tehlikesi, sözlü yada fiziksel kötü davranış yada saldırgan tavırlar sergilemiyoruz. Bu açık şiddet, kavga yada düzensiz davranıştan çok daha fazlasını içeren geniş kapsamlı bir ifadedir. Bu, kötü niyetli yada göz korkutucu her hangi bir davranışı ve uygunsuz, can sıkıcı yada doğada küfürlü bir dil yada jestlerin kullanımını kapsar. Aynı zamanda, yasadışı ilaçların kullanılması yada alkol ve reçeteli ilaçların yanlış ve kötüye kullanılmasıyla çalışanın performansına müdahaleyi de içermektedir. Second Sight takım üyesi olarak her birimizden iş davranışlarına dair yürürlükteki tüm politikalara uymamız beklenmektedir. Yasadışı ilaçlarla ilgili yasalar farklı yargılara göre değişmektedir. Biz FDA düzenlemeli bir kuruluşuz ve her hangi bir yasal kural yada kanuna ilaveten ABD federal yasalarını izlemekteyiz.

Adil İstihdam Uygulamaları; Can Sıkıcı olmayan Bir Ortam

Biz, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunan adil istihdam uygulamalarını takip etmekteyiz. Çalışanlarımızı; ırk, renk, din, engellilik, cinsiyet, ulusal köken, cinsel yönelim, yaş yada diğer yasal olarak korunan durumları temelinde ayırmıyoruz. Bu tüm işletmeye-çalışanlara ve ilgili faaliyetlere uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen Second Sight Çalışan Kılavuzumuza bakınız.

Ürünlerimizin, Çalışmamızın ve Araştırmamızın Kalitesi

İşimizi doğrulukla yaparak, geliştirdiğimiz, ürettiğimiz, test ettiğimiz ve teslim ettiğimiz her bir tıbbi cihazın yürürlükteki hükümet düzenleme standartlarına, bizim kendi sıkı kalite gereksinimlerimize uymasına ve mükemmel hasta bakımına katkıda bulunmasına çabalarız. Her birimiz, Second Sight standartlarını korumak, ve izlediğimiz düzenleyici, klinik ve diğer kalite sistemleri politika ve prosedürlerini sağlama konusunda sorumluluğu paylaşırız. Kalite Politikası, Second Sight'ın kaliteye olan kararlılığını oluşturur. Bu, hem müşteri ihtiyaçları hem de iş misyonuyla ilgili kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Şunu belirtir: Second Sight, yürürlükteki düzenleyici gereksinimlere uyumlu ve müşterilerimizin, nihai kullanıcıların ve hastaların ihtiyaçlarını karşılayan güvenli ve etkili ürün ve hizmetler geliştirme ve sağlamaktan sorumludur. Tüm personelimizi, kalite politikası ve kalite sistem prosedürlerine uymaları konusunda eğitiriz. Yönetim takımı ve çalışanlar, yukarıdaki politikalar ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin korunması için çalışmaktadır. Çalışanların, her hangi bir revizyondan haberdar olmaları gerekmektedir.

Kalite, ürün kalitesiyle sınırlı değildir. İşimizle gurur duymalı ve detaylara dikkat etmeliyiz. Yaptığımız her işin Second Sight'a yansıdığını unutmamalıyız. Kalite kendiliğinden olmaz, bu her birimizin bilinçli bir çabasının sonucudur.

Çalışan Gizliliği

Second Sight kişisel bilgilere saygılıdır ve bunlara yürürlükteki yasalara uyumlu olarak özenli davranır. Bordro, sağlık yardımı, izin zamanları ve kariyer gelişimleri gibi çeşitli programlara erişim için Second Sight'ın kişisel bilgileri alması ya da erişememesinin gerektiği bazı durumlar vardır.

Çalışan personel dosyalarına, iş amaçlı yada yasa tarafından izin verilen başka amaçlarla yalnızca yetkili çalışanlar tarafından erişilebilir. Diğer çalışan bilgileri, yürürlükteki yasalara uyumlu bir şekilde yalnızca dış kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Sadakat Borcu; Çıkar Çatışması

Her bir ve tüm Second Sight takım üyelerinin Second Sight'a sadakat borcu vardır. Genel olarak, bunun anlamı Second Sight'ın sürekli başarısının sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumuzdur. Bu aynı zamanda, Second Sight mülkiyeti, gizli yada herhangi bir kamu bilgisi ya da Second Sight içerisindeki konumumuzun kullanımı aracılığıyla keşfedilen her hangi bir ticari fırsatı kişisel kazanç için istismar etmememiz anlamına gelir.

İş sorumluluğumuzla, her hangi bir çıkar çatışması görünümünü en aza indirmenin yanı sıra çıkar çatışmalarını önlemek için elimizden geleni yapmalıyız. Çıkar çatışması, bir kişinin özel çıkarları bir bütün olarak Second Sight'ın çıkarıyla belirgin bir şekilde çakıştığında meydana gelir; örneğin bir aile üyesi yada arkadaşı o distribütörde yada şirkette çalıştığı için Second Sight işinin o distribütöre yada firmaya verilmesi. Aynı zamanda, ikinci bir işte çalışma yada Second Sight'la iş yapan bir rakip, tedarikçi yada her hangi bir şirketle danışmanlık ilişkisinin olmasını da içermektedir. Çıkar çatışması olsa da olmasa da, bu duruma ve diğer ilgili bilgilere dayanarak tespit edilmelidir.

Planlanan çalışma saatlerimiz sırasında, işimizi iyi yapmak için tüm gücümüzü kullanmalıyız. Dış etkinliklere katılma konusunda serbestiz ancak, kişisel çıkarlarımız ve Second Sight'ın en iyi çıkarları arasında çatışma olan bir faaliyete katılmamamız önemlidir.

Olası çıkar çatışmalarıyla ilgili tüm durumları amrimizle tartışmalıyız. Bu gibi tüm olası çıkar çatışmalarıyla ilgili tüm tespitler Second Sight Kıdemli Müdürü tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır. Kıdemli Müdüre Hukuk ve/veya İnsan Kaynakları Departmanı rehberlik edecek ve çıkar çatışmasının olup olmadığını belirleyecek, varsa bununla nasıl başa çıkılacağını belirleyecektir.

Medya/Kamu/Avukat ile İletişim

Ürünle ilgili basın bültenleri ve yayın organlarıyla iletişim yalnızca Pazarlama Departmanı aracılığı ile yapılmalıdır. Finansal basın bültenleri, hisse senedi analistleri, yatırımcılar ve yatırımcı bankalarla iletişim yalnızca CFO aracılığıyla yada CFO yönlendirmesiyle yapılmalıdır.

 • Haber yayın organı muhabiri yada diğer üyesi sizinle ürün bilgisine dair iletişime geçerse, kişiyi derhal Hukuk Departmanına yönlendirin. Bir analist, derecelendirme kuruluşu yada yatırım bankacısı finansal konularla ilgili sizinle iletişime geçerse kişiyi derhal CFO'ya yönlendirin. Söylentiler dahil Second Sight işiyle ilgili asla yorumda bulunmayın, her hangi bir şeyi doğrulamayın yada reddetmeyin.
 • Bir kişiyi, şirketi yada hükümeti temsil eden bir avukat Second Sight işi ile ilgili sizinle irtibat kurarsa, kişiyi derhal Hukuk Departmanına yönlendiriniz.
 • Second Sight işi ile ilgili her hangi bir celp, yasal şikayet, mahkeme celbi yada diğer benzer yasal belgelerden alırsanız, derhal Hukuk Departmanına danışınız.

İŞYERİ DIŞI

Adil Rekabet Taahhüt

Biz, mükemmel ürünler geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ve sattığımız, müşterilerimize değerli eğitimler sunduğumuz ve profesyonel, yardımcı ve etik bir şekilde davrandığımız için iş kazanmaktayız. Bizim, illegal yada etik olmayan yollarla iş kazanma isteğimiz ve ihtiyacımız yok. Daima, oyun alanında adil ve güçlü bir rekabeti destekliyoruz. Antitröst, adil-rekabet ve tekele karşı yasalar ve düzenlemeler, saldırgan davranışları kısıtlayarak adil rekabetin korunmasına yardımcı olur ve biz bu kurallara saygı duyuyoruz.

Bu yasa ve yönetmeliklere göre yasadışı yada etik olmayan bir davranış görüntüsü yaratmayı önlemek adına, Hukuk Departmanından tavsiye almadan ve uygun gizlilik anlaşmalarına girmeden, rakipler, tedarikçiler, ticari birlikler, işletmeden işletmeye değişimler yada eski çalışanlar dahil-Second Sight dışından bir firmaya da her hangi bir şahısla hassas konuların tartışılmaması önemlidir. "Hassas konular", ürün fiyatlandırmasının her yönünü, ürünlerimiz için olan pazarı, gelişim altındaki ürünleri, pazarlama ve satış planlarını, ve araştırma ve geliştirme yada işgücü maliyeti gibi önemli maliyetleri kapsamaktadır. Eğer bir rakip hassas bir konu açarsa, saygılı bir şekilde derhal sohbeti bitirin ve Hukuk Departmanını bilgilendirerek bu sohbetin içerisinde yer almayı reddettiğinizi düzgün bir şekilde belgeleyin.

Pazarlama, Reklam ve Satış Uygulamaları

Biz, kalıcı müşteri ilişkilerinin bütünlük ve güvene dayalı olduğuna ve pazarlama, reklam ve satış uygulamalarının hem yasal hem de etik olması gerektiğine inanıyoruz. Biz, kendilerini bu ortaklığa emanet eden hastalarımız adına hastane ve klinisyen ortaklarımızla dürüst, iyi niyetli ve şevkle çalışmalıyız. Doğru, dürüst, tam bilgilendirici ve adil ürün bilgileri sunmak zorundayız. Tüm satış ve pazarlama malzemeleri gerçeklere dayalı olmalı ve düzenleyici kurumlar(ABD FDA yada bir Avrupa Yetkili Mercisi gibi) tarafından gerekli olan tüm belgeleri içermelidir. Tüm satış ve pazarlama malzemelerimiz politikalarımıza uyumlu bir şekilde önceden onaylanmış olmalıdır. Satış yapmak yada sürdürmek için doğruluğu feda etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Pazarlama ve Satış Faaliyetlerimiz, Sağlık Personellerine kendi şahsi çıkarlarını diğer çalışanların ve hastalarınkinden öncelikli görmeye teşvik etmemeliyiz.

Hediye, Yemek ve Eğlence

Bazı yasalar ve Second Sight politikası hediye, ödeme ve iş bahşişlerinin alınması ve verilmesini sınırlamaktadır.

Bir kamu yada devlete ait hastane çalışanının bir devlet memuru olduğunu ve pek çok yabancı hastanenin de devlete ait olduğunu unutmayın. Yerel hukuk, ABD Yabancı Rüşvet Uygulamaları ve Kıdemli Müdürün onayı olmadığı sürece, bir devlet memuruna her hangi bir hediye, yemek, eğlence yada diğer iş bahşişleri veremeyiz.

Diğer İşletmelerle İlişkilerimiz

Üçüncü tarafları (tedarikçiler, müteahhitler, danışmanlar ve distribütörler) hizmete alırken, aşağıdakileri unutmayın:

 • Üçüncü taraflara, işletmemiz için adil bir rekabet için şans verin.
 • Üçüncü bir tarafı yasadışı ve uygunsuz bir şey yapmak için elinizde tutmayın. Doğrudan yapamadığımız bir şeyi, bir başkası aracılığıyla dolaylı olarak yapamayız.
 • Her hangi bir çıkar çatışması varsa yada olabilecekse, üçüncü tarafla çalışmaya başlamadan önce amiriniz yada Hukuk Departmanına danışınız. Ek bilgi için, Sadakat Borcu; Çıkar Çatışması başlığındaki Kanunname bölümünü okuyunuz.
 • Yalnızca gerçekten nitelikli olan ve kalite ve dürüstlük anlamında iyi bir referansa sahip üçüncü tarafları seçin.
 • Tüm hekimler ve diğer Sağlık Personeli çalışanlarıyla olan anlaşmaların, Hukuk Departmanı tarafından incelenmiş bir anlaşma/sözleşmede yazılı olarak belgelendiğinden emin olun.

Hükümetler ve Bizlerin Yerel Yasa ve Gümrüklere Saygımız

Second Sight'ın pek çok hükümet ve hükümet yetkilileri ile ilişkisi bulunmaktadır. Tüm bu ilişkiler bütünlükle, dürüst ve açık sözlü bir şekilde yürütülmelidir. Biz, finansal rüşvet, teşvik yada komisyon gibi görünebilecek her hangi bir yanlış davranışta bulunarak bir hükümetin karar verme sürecini yada yetkilisini etkileyecek bir tutum gibi görünebilecek her hangi bir eylemde bulunmak istemiyoruz. Buna ilaveten, her hangi bir hükümet temsilcisinden gelen bu  gibi davranışların istenmesi yada talep edilmesi derhal Hukuk Departmanına bildirilmelidir.

İşletimde bulunduğumuz ve/veya faaliyet gösterdiğimiz tüm yerlerin yasa ve gümrüklerinin lafzı ve ruhuna saygılıyız. Yasalar bir yerden diğerine değişir ve bir yerde yasal olan bir şey başka bir yerde yasa dışı olabilir. Zaman zaman belirli bir ülkede yasal yada alışılageldik bir davranış ABD yasalarını ve/veya Second Sight politikalarını ihlal edebilir. Politikalarımız ve/veya yerel kanunlar yada gümrükler arasında olası bir çatışmadan endişe ettiğiniz durumlarda, Hukuk Departmanına danışınız.

Rekabetçi Bilgilerin Toplanması

Second Sight pazarda oldukça iddialı bir rakiptir. Bununla birlikte, rakiplerimize dair işle ilgili bir bilgi ararken bunu haksız, yasadışı yada uygunsuz bir şekilde yapmayız.

Second Sight çalışanları, rakiplerine dair kamu belgeleri gibi işle ilgili bilgileri yalnızca adil, yasal ve doğru bir yolla toplayabilir. Rakiplerimizle ilgili olabildiğince çok bilgi öğrenmeyi amaçlarken, rakibin gizli bilgilerini ifşa etmemek adına hiç kimse rakibin eski yada şu anki çalışanı, müşterisi yada tedarikçisini zorlayamayız. Eğer birisi bize "gizli" olarak işaretlenmiş her hangi bir kişinin yada şirketin yazılı bilgilerini sunarsa, bunu reddetmeliyiz. Bu tür bilgiler Second Sight mülkiyetine gelirse, bunu kendi rekabet avantajımız için yanlış bir şekilde kullanmayız.

Bu gibi gizli bilgileri alırsanız, derhal Hukuk Departmanıyla iletişime geçiniz. Daha önce bir rakip için çalışmış bir çalışanı işe alırsak, eski işverenin gizli bilgilerini ifşa etmemek için her birimiz (yeni işe alınanlar dahil) o kişinin eski işverenine dair devam eden yasal ve etik yükümlülüklerine saygı göstermeliyiz.

Yazılı izin olmadan, tedarikçi yada müşteriden gelen gizli bilgileri Second Sight dışından kimse ile paylaşmayınız. Anlaşmalar bilgilerin korunması için imzalandıysa, anlaşma şart ve koşullarını takip ettiğinizden emin olun.

Fikri Mülkiyet

Hastalar, ticari isimler, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırlar gibi fikri mülkiyet haklarımızı şiddetle geliştiriyor, güvenini sağlıyor, sürdürüyor ve koruyoruz. Aynı zamanda diğerlerinin de fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve bunları yanlış kullanmıyoruz.

Fikri mülkiyet lisans düzenlemelerini, örneğin yazılım yada yayınların izinsiz kopyalanması gibi yetkisiz bir şekilde lisanslama özelliklerini kullanarak ihlal etmemeliyiz. Ürünleri ve kurumsal yayınları(örneğin satış ve pazarlama malzemeleri, sunumlar, yada makaleler) uygun fikri mülkiyet bildirimleri ile işaretlemeyi unutmayın. Başka bir şahıs yada şirketin fikri mülkiyetini istemeden ihlal ettiyseniz yada etmek üzereyseniz derhal Hukuk Departmanı ile irtibata geçiniz. Aynı şekilde, başka bir şirket yada şahsın Second Sight fikri mülkiyetini ihlal edebilir bir faaliyetini öğrenirseniz derhal Hukuk Departmanı ile iletişime geçiniz.

İŞİN KÜRESEL OLARAK YÜRÜTÜLMESİ

Yasalara Uyum

Sizden, Second Sight faaliyeti için ziyaret ettiğiniz, Second Sight'ın faaliyet gösterdiği yada iş yürüttüğü tüm ülkelerde rüşveti, yolsuzluğu yada belirli birey, şirket yada ülkelerle iş yürütülmesini yasaklayanlar dahil yürürlükteki yasalara uymanız beklenir. Gerçek şu ki, bazı ülkelerde bazı yasalar zorunlu değildir yada bu yasaların ihlali kamu eleştirisine tabi değildir ve bu durum uygunsuzluk için bir mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Buna ilaveten çalışanlarımızdan ABD dışı vatandaşları ve şirketlerin iş davranışlarını düzenleyen ABD yasa, kural ve düzenlemelerine uymalarını bekliyoruz. Her bir çalışan, konumlarına uygulanan yasa, kural ve yönetmeliklere aşina olmalı ve onlarla uyumlu olmalıdır.

Bir faaliyetin yasak yada kısıtlı olup olmadığı tarzında sorularınız varsa, uluslararası yasalar tarafından düzenlenmiş olabilen sözlü güvence verme de dahil aksiyon almadan önce Hukuk Departmanından yardım isteyin.

Hükümet ve Hükümet Yetkilileriyle Çalışma

Dünya genelindeki ülkelerin çoğunun, hükümet yetkililerini etkilemek yada Second Sight ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasına ikna etmek için, ödeme yapma yada hediye vermeyi teklif etmeyi sunma dahil şirketlerin ödeme yapma yada hediye vermesini yasaklayan kanunları vardır. "Hükümet yetkilisi", siyasi makam adaylarını, siyasi partileri ve kamu hastanesi ve Kızıl Haç gibi uluslararası organizasyon çalışanlarını kapsamaktadır. "Rüşvet" genel olarak her hangi bir şeyin değerini içeren olarak tanımlanmıştır.

Yasadışı olmasak da, bir hükümetin yada Birleşmiş Milletler yada Dünya Sağlık Örgütü gibi çok uluslu bir kuruluşun yetkililerine onların resmi işlemlerini etkilemek yada her hangi bir hükümet eylemini etkilemek için onların etkilerini kullanmak, onları ikna etmek adına hediye vererek iş almak yada yürütmek istemiyoruz. Buna ilaveten, her hangi bir kişi yada firmaya, hediyenin hükümet yetkilisine bu gibi sebeplerle gideceğini bildiğimizde yada buna inandığımız zamanlarda her hangi bir hediye veremeyiz yada sunamayız. Bazı ülkelerde, kamu sektöründe çalışan hekim ve sağlık personelinin devlet çalışanları olduğunu unutmamalıyız.

İthalat/İhracat Yasaları

Second Sight takım üyeleri, ithalat ve ihracatı etkileyen prosedür ve politikalarımıza uyması ve kavraması gereken kişisel bilgilerimiz, teknoloji ve ürünlerimizin ithalat ve ihracatına dahil olur. Uygun gümrük ve nakliye belgelerinde, nakliye ettiğimiz yada gönderdiğimiz tüm ürünlerin tüm gerekli lisans ve beyanlarını almamız gerekmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz bir çok ülkenin, ithalat ve ihracat teknolojilerini, kişisel bilgileri ve tıbbi cihazları kontrol eden yasaları mevcuttur. İthalat ve ihracat yasalarının ihlali, bir ülkeye ihraç edilen bir ürünün farklı ithalat ve ihracat kontrollerine konu olan başka bir ülkeye ihracatında meydana gelebilir. İhlaller aynı zamanda, bazı kişiler yada işletmelerin katıldığı yada "yasaklanan kişiler" olarak belirtilen kişiler tarafından kontrol edilen sahip olunan işler yapılırken meydana gelebilir.

ABD ve diğer hükümetler, bazı ülkelerde periyodik olarak ambargolar gibi ticari kısıtlamalar uygular. Bu yasalar karışıktır ve sık sık değişir. Hukuk Departmanı, ticari sınırlamalara konu olan ülkelerle ilgili sorulara yanıt verebilir.

MİSİLLEMENİN OLMAMASI POLİTİKASI

Second Sight, bir hükümet yada bir hükümet yetkilisi tarafından yapılan yada soruşturulan raporlar dahil, iyi niyetli bir raporlama yapan yada bir raporun soruşturulmasına destek olan/işbirliğinde bulunan bir bireye Second Sight’a karşı her hangi bir misillemeyi tolere etmez. Second Sight, yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmış her hangi bir diğer misilleme şeklini de tolere etmemektedir.

DÜZELTİCİ FAALİYET VE DİSİPLİN

Bu Kanun yada Uyum Programı politikalarının ihlali, oldukça ciddi bir şekilde ele alınacaktır. Bir ihlal tespit edildiğinde, hızlı ve uygun düzeltici faaliyet ihlale yanıt olacaktır. İhlal, Second Sight'ta istihdam sonlandırılana kadar düzeltici ve/veya disiplin cezalarına yol açabilir. İşleme alınan düzeltici ve/veya disiplin faaliyeti niteliğine, ciddiyetine ve ihlalin sıklığına göre değişmektedir.